Welkom

Hulp nodig bij het invullen van het toetredingsformulier? Bekijk deze introfilmpjes.

Dit is de tijdelijke website van OFP Prolocus. Deze site heeft de bedoeling informatie te verstrekken aan de Vlaamse besturen die willen toetreden tot het OFP vanaf 1 januari 2022, nadat hun huidige tweede pijler-toezegging door de verzekeraars werd opgezegd.

Deze site is dus niet bedoeld voor de besturen die eerder al toegetreden waren tot OFP Provant. Zij zullen via de gebruikelijke kanalen van het OFP worden gecontacteerd om hun bestaande engagement verder te bestendigen in OFP Prolocus.

Indien uw bestuur wenst toe te treden kan u onder het menu ‘Toetreding’ het toetredingsdossier aanvragen: het bevat een ontwerp toetredingsbeslissing en de zogenaamde toetredingsakte. Deze documenten dient u via een webformulier, samen met nog enkele andere gegevens terug te sturen naar OFP Prolocus.

Verderop in deze pagina’s wordt OFP Prolocus en de huidige situatie toegelicht, en wordt een FAQ aangemaakt die u moet helpen de voor uw bestuur juiste beslissing te nemen.

Indien uw bestuur toch een vraag heeft die u niet opgelost ziet, kan u deze stellen via het webformulier dat u vindt onder het menu ‘Nog vragen’. Op basis hiervan willen we alle vragen centraliseren, zodat we een zicht krijgen op wat er leeft bij de besturen in Vlaanderen, en we de FAQ steeds verder kunnen aanvullen. Op basis van de achtergelaten informatie kunnen we u contacteren en op maat verder helpen.

spaarvarken

Al 626 inzendingen, goed voor 76.000 contractanten!