Welkom bij OFP Prolocus

Welkom op de
overgangswebsite van OFP Prolocus. Wij werken momenteel volop aan onze nieuwe
site. Deze zal medio 2024 gelanceerd worden. Tot dan kan u hier terecht voor
basisinfo met betrekking tot het fonds.

 

Responsabiliseringsattesten

De attesten voor de korting op de responsabiliseringsbijdragen worden door onze administratie opgesteld en doorgestuurd naar de Federale Pensioendienst. Tenzij ander gecommuniceerd, hoeven besturen hiervoor verder niets te doen.

 

De presentatie van onze webinar, kan je downloaden via bovenstaande link. 

 

OFP Prolocus is het pensioenfonds van en voor de lokale besturen in Vlaanderen. We beheren voor deze lokale besturen het tweede pijlerpensioen van hun contractuele medewerkers. OFP staat voor ‘Organisme voor de Fincanciering van Pensioenen’. Naast de lokale besturen zijn er ook een aantal provinciebesturen aangesloten.

Deze site is in eerste instantie bedoeld voor de lokale besturen zelf. De personeelsmedewerkers van deze lokale besturen zijn de eerste lijn, als het op vragen van hun medewerkers aankomt. Als je contractant bent en je hebt specifieke vragen, dan verwijzen we je op deze site door naar andere partijen.

Grosso modo organiseert OFP Prolocus twee verschillende pensioentoezeggingen. De ruime meerderheid van de besturen heeft gekozen voor een zogenaamd vaste bijdragenplan, waarbij de contractanten eenmalig een kapitaal ontvangen bij hun pensionering. Andere besturen hebben een zogenaamd vaste prestatieplan gekozen, waarbij er aan gepensioneerde contractanten maandelijks een extra pensioen onder de vorm van een levenslange rente wordt uitgekeerd. Uitzonderlijk heeft een bestuur ook nog een ander type plan.

Omdat een aantal besturen, die van oudsher een vaste prestatietoezegging hebben, recent zijn ingestapt in de vaste bijdragentoezegging, zijn er sinds 1/01/2024 hybride-besturen ontstaan. De reeds aangesloten medewerkers konden kiezen om mee over te stappen, of niet. Deze besturen hebben zowel medewerkers in de prestatietoezegging, als in de vaste bijdragentoezegging.

OFP Prolocus heeft aan een IT-firma de opdracht gegeven om een gloednieuwe OFP Prolocus website te bouwen. Deze site is nog ‘under construction’. Deze tussentijdse site zal verdwijnen als de nieuwe klaar is. We hopen dat we dit kunnen realiseren in de eerste helft van volgend jaar.

Scroll naar boven