Welkom

Dit is de tijdelijke website van OFP Prolocus. De afgelopen weken stuurden zo’n 630 Vlaamse lokale besturen via deze website hun toetredingsdossier in, om voor hun (in totaal 76.000 contractuele) medewerkers een aanvullend pensioen te voorzien via ons fonds.

  • De mogelijkheid om als nieuw toetredend bestuur een toetredingsdossier via deze website in te sturen werd ondertussen afgesloten. Wenst u als nieuw toetredend bestuur toch nog een toetreding tot OFP Prolocus door te geven, dan vragen wij u om deze toetreding via e-mail door te geven aan info@ofpprolocus.be. Uw toetreding zal dan via deze weg worden afgehandeld.
  • Naast de nieuwe toetreders dienen ook de in het OFP reeds aanwezige leden, met name de “Provant-besturen” (dit zijn de voor 2022 reeds toegetreden leden uit de provincie Antwerpen) hun lidmaatschap bij het fonds juridisch te herbevestigen. Dit is nodig omwille van de vele wijzigingen die het fonds de afgelopen maanden statutair onderging.

Om deze herbevestiging te faciliteren werd er op deze website een pagina “Groep Provant” voorzien. Door het invullen van een webformulier en het terugsturen van een ondertekende akte, kan u uw bestaande engagement in het fonds verder bestendigen.

Verderop in deze pagina’s wordt OFP Prolocus en de huidige situatie toegelicht aan de hand van een FAQ.

Indien uw bestuur toch een vraag heeft die u niet opgelost ziet, kan u deze stellen via het webformulier dat u vindt onder het menu ‘Nog vragen’. Op basis hiervan willen we alle vragen centraliseren, en kunnen we de FAQ steeds verder aanvullen. Op basis van de achtergelaten informatie kunnen we u contacteren en op maat verder helpen.