Hoe ontstaan

OFP Prolocus is de rechtsopvolger van OFP Provant, het publieke pensioenfonds van het provinciebestuur van Antwerpen dat sinds 2009 een tweede pijler voorzag voor een aantal gemeenten gelegen binnen de provincie Antwerpen.

 

Op initiatief van en in samenspraak met de VVSG hebben we vanaf 1 januari 2022 de deur opengezet voor besturen uit heel Vlaanderen, en samen hebben we het fonds omgevormd tot OFP Prolocus.

Zo goed als alle Vlaamse lokale besturen die voor het aanvullende pensioen van hun contractanten tot eind 2021 een beroep deden op een groepsverzekering., zijn overgestapt naar het OFP Prolocus. Samen met de besturen die al bij voorganger OFP Provant waren aangesloten, betekent dit dat OFP Prolocus intussen 757 lokale en provinciale besturen bedient met ca. 90.000 medewerkers. Het wordt daarmee een van de grootste pensioenfondsen van het land. 

Voorzitter en samenstelling van RvB 

De Voorzitter van het fonds is Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen. 

Het OFP wil een fonds zijn van en voor de lokale besturen. Dit blijkt uit de samenstelling van onze raad van bestuur, waarin zowel politieke als ambtelijke vertegenwoordigers van de lokale en provinciale besturen vertegenwoordigd zijn.

 Hoe ziet het Prolocus-team er uit? 

Het organogram van OFP Prolocus ziet er als volgt uit.

Terugblik Algemene Vergadering

Op 23 juni 2023 hielden we onze jaarlijkse Algemene Vergadering. Je vindt het verslag van deze vergadering hier terug. Het verloop van de vergadering kan je nog eens herbekijken op ons Youtube-kanaal.

Scroll naar boven