Algemeen

Zowat 95% van alle aangeslotenen van het fonds vallen onder een pensioentoezegging binnen de groep VVSG, zijnde een ‘vaste bijdragenplan’ waarbij jouw werkgever maandelijks een vast percentage van je loon bijdraagt aan de opbouw van je aanvullend pensioen.

Meer info over welke bijdrage er exact voor jou wordt bijgedragen kan je verkrijgen via je werkgever.

Enkele belangrijke zaken die eigen zijn aan de pensioentoezegging van het type VVSG hebben we samengevat in deze infoflyer.

Behoor je tot de overige 5% aangeslotenen die geniet van een pensioentoezegging die initieel door de besturen uit de provincie Antwerpen werd gekozen, dan zijn je pensioenmodaliteiten nog iets anders. Een belangrijk verschil is dat je bij je latere pensionering geen eenmalig pensioenkapitaal, maar een levenslange rente krijgt uitgekeerd.

Scroll naar boven